Posledice koriscenja steroida

Ograničenja sistema za podrsku odlučivanju su: neke urođene ljudske veštine i talenti se ne mogu ugraditi u današnje DSS (misli se na fazu projektovanja DSS), DSS je ograničen na znanje koje poseduje (ograničene su sposobnosti DSS da stekne nova znanja), DSS je ograničen vrstama obrade znanja koju njegov softver može da izvrši, mogucnosti DSS su ograničene mogucnostima kompjutera (hardvera i operativnog sistema) koji se koriste, jezik kojim korisnici treba da saopste svoje zahteva ograničava broj korisnika na one koji prihvataju ovakav nacin izražavanja (način prezentacije takođe ograničava broj korisnika), DSS mogu biti napravljani za prilično usku i specifičnu oblast primene.

Posledice koriscenja steroida

posledice koriscenja steroida

Media:

posledice koriscenja steroida

http://buy-steroids.org